פרוייקט מעונות הסטודנטים - קריית אונו

• קבלן אלומיניום: "נובה זכוכית ואלומיניום"

נגישות