בעלי תפקידים

מנכ"ל - יוסי סלומון

מנהלת כספים - ענבל מזור

מנהל מכירות - אמיר שטרן

מנהל תפעול - אבי גליקמן

מנהל ציפויים - ולאד גרינגאות

מנהל שיווק - רמי ארנולד

מנהל איכות - יובל רוזן

מנהל מח' טבעים - רומן זרובינסקי

מנהל רכש - ליאור מעיין

נגישות