בעלי תפקידים

מנכ"ל אלובין - גל סגל

חשב החברה - יוסי סלומון

מנהל מכירות - אמיר שטרן

מנהל ייצור - גיא פורמן

מנהל ציפויים - ולאד גרינגאות

מנהל שיווק - רמי ארנולד

מנהל איכות - יובל רוזן

מנהל מח' טבעים - רומן זרובינסקי

מנהל רכש - ליאור מעיין

נגישות