בית במושב

בית משפחה במבנה בעל שתי קומות. כל פתחי הבית נבנו עם מוצרי סדרת בלגיום של אלובין תוך שימוש נרחב בחציצים ליצירת אחידות בין סוגי הפתחים השונים. מיקום החלונות והדלתות במרווחים אחידים בכל מעטפת הבית יצר תחושת ניקיון ורוגע בנוסף לאור הרב שנכנס לבית בצורה טבעית.

• קבלן אלומיניום: מוטי חיימוביץ
• אדריכלות: מיכל סומך

נגישות