איכות הסביבה

הצהרה על מדיניות סביבתית

הנהלת חברת אלובין תעשיות אלומיניום בע"מ רואה עצמה מחויבת לטיפוח מדיניות שעיקרה שמירה על בטיחות, גהות ואיכות הסביבה.
תכלית מדיניות זו למנוע מפגעים סביבתיים, בטיחותיים וגהותיים הנובעים מתהליכי הייצור ותפעול המפעל ע"י החברה.

להגן על עובדי החברה ולמזער את רמת הסיכון בעבודה, תוך שאיפה לחיסכון במשאבים מתכלים.

החברה מתחייבת לקיום דרישות החקיקה, התקנות והתנאים בנושא איכות סביבה, בטיחות וגהות הקבועים בדין.

החברה רואה חשיבות גדולה בשיתוף פעולה עם הרשויות, ותפעל בשקיפות מלאה אל מול הרשויות הרלוונטיות. מדי שנה יוגש דו"ח בנושאי איכות הסביבה למשרד להגנת הסביבה.

במידה ויידרש, ייושמו מתקנים בטכנולוגיה הסביבתית הזמינה הטובה ביותר והישימה מבחינה כלכלית לחברה.

החברה מתחייבת לקיים מערכת ניהול סביבתית לפי התקנים הרלוונטיים, ולשפר אותה באופן מתמיד.

ממונה איכות סביבה

חברת הייעוץ: א.ב.פ. פתרונות אוורור ומערכות סינון אויר

ממונה איכות הסביבה של החברה : גל סגל – מנכ"ל החברה 

טלפון לקשר: 04-8787008

הממונה אחראי על:

א. הקמת מערכת הניהול הסביבתית, יישומה ועדכונה בהתאם למדיניות הסביבתית.

ב. הממונה מדווח ומעדכן את הנהלת המפעל והחברה לגבי ביצועי המערכת ושיפורים.

נהלי עבודה, תפעול ותחזוקה לשמירה על איכות הסביבה

בהכנה.

בניה ירוקה
החשיבות של חיסכון אנרגטי בשלב תכנון הבית

נגן וידאו

מסננים מיוחדים לשמירה על איכות הסביבה

קו צבע חדש תחת תקנות מחמירות של איכות הסביבה

נגישות